Dr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGH

Info:

CV:

Książki, skrypty, materiały pomocnicze:

Linki:

Some very old stuff: